Cây xanh
Cho cuộc sống hiện đại
Giải pháp tăng cường sinh khí cho không gian làm việc của bạn

Cây xanh

0989 137 269

 TƯỚI VÀ CHĂM SÓC CÂY ĐỂ BÀN
Cây Ngọc Ngân
Cay ngoc ngan, cây ngọc ngân, cây ngọc ngân thủy sinh, cây ngọc ngân mini, cây ngọc ngân hợp tuổi
Cây dễ chơi để mức nước 1/2 bình không ngập kín rễ ( Bộ rễ cần thoáng để trao đổi không khí tránh bị ngập kín rễ ngạt dễ thối hỏng).
Cây để trong nhà lâu bị yếu lá trắng - nên để không khí trao đổi thường xuyên với môi trường đặt cây bằng cách: Mở cửa phòng hoặc chuyển ra vị trí có nhiều không khí tránh để trong phòng điều hòa thời gian 24/7 cây sẽ khỏe hơn
Khi cây bị trắng lá nhiều chuyển vị trí thoáng cây sẽ hồi phục lá khỏe lên và chuyển lại vào vị trí cũ 1 thời gian lại thay đổi cho cây được hồi phục và luôn đẹp


Thay nước khi thấy nước đục bẩn và cạn.khoảng 2 tuần / 1 lần khi thay nhớ rửa sạch bình và thêm 1 đến 2 giọt dưỡng chất cho cây phát triển tốt và lên mầm mới liên tục.
Cây Phú Quý
Cây Phú Quý thân xốp chơi cây thủy sinh và cây đất đều khó chơi
Môi trường ẩm thấp, không khí ô nhiễm cây dễ úng thối và nẫu hỏng
Mức nước chỉ để 1/3 cốc thủy tinh đủ để chứa đầu dễ cây chạm hút nước nhẹ nhàng.

  Thay nước khi bẩn, cạn trung bình 2 tuần /  1 lần, khi thay nhớ rửa sạch cốc, mỗi lần thẻm 1 -2 giọt dưỡng chất giúp cây phát triển lá mầm mới và khỏe
Cây Vạn Liên Thanh
cay van lien thanh, cây vạn liên thanh mini, cây trầu bà, cây vạn liên thanh thủy sinh, vạn liên thanh lá đốm
Cây khó tính không chịu được môi trường ẩm thấp, không khí bẩn. Cây dễ thối hỏng
Mực nước để 1/2 cốc đủ để rễ chạm hút nước

  Thay nước khi cạn và cốc bẩn: thường 2 tuần / 1 lần khi thay nhớ rửa sạch bình và nhỏ 1 - 2 giọt dung dịch dưỡng chất giúp cây phát triển khỏe và thêm lá mới liên tục. 
Cây kim tiền
cay kim tien, cây kim tiền, cây kim phát tài, cây thủy sinh kim tiền, cây kim tiền mini, tìm mua cây kim tiền   Cây khó tính không chịu được môi trường ẩm thấp, không khí bẩn. Cây dễ bị thối hỏng
  Mực nước để 1/3 cốc, rễ chạm nhẹ hơi nước tạo ẩm cho cây.

  Thay nước khi cạn và cốc bẩn: thường 2 tuần / 1 lần khi thay nhớ rửa sạch bình và nhỏ 1 - 2 giọt dung dịch dưỡng chất giúp cây phát triển khỏe và thêm lá mới liên tục.
Cây vạn lộc
cay vạn loc, cây vạn lộc, cây vạn lộc thủy sinh, cây vạn lộc mini để bàn, cây hợp mệnh hỏa
Cây dễ tính bộ rẽ khỏe, cây có màu sắc hồng đỏ pha xanh, cây sống trong môi trường điều hòa
Mực nước để 1/3 cốc, đầu rễ chạm nước vừa đủ
Thi thoảng đổi vị trí ra khu vực nhiều ánh sáng để cây giữ được màu sắc đỏ đẹp.
  Thay nước khi cạn và cốc bẩn: thường 2 tuần / 1 lần khi thay nhớ rửa sạch bình và nhỏ 1 - 2 giọt dung dịch dưỡng chất giúp cây phát triển khỏe và thêm lá mới liên tục.
Cây Thịnh Vượng
Cây dễ tính bộ rẽ khỏe, cây có màu sắc hồng đỏ pha xanh, cây sống trong môi trường điều hòa
Mực nước để 1/3 cốc, đầu rễ chạm nước vừa đủ
Thi thoảng đổi vị trí ra khu vực nhiều ánh sáng để cây giữ được màu sắc đỏ đẹp.
  Thay nước khi cạn và cốc bẩn: thường 2 tuần / 1 lần khi thay nhớ rửa sạch bình và nhỏ 1 - 2 giọt dung dịch dưỡng chất giúp cây phát triển khỏe và thêm lá mới liên tục.
Cây trầu bà lá đỏ
cay trau ba de vuong, cây trầu bà lá đỏ, cây trầu bà đế vương, cây trầu bà đês vương thủy sinh, cây trầu bà mini
  Cây dễ chơi lá ngọn phát triển thường xuyên
  Mực nước để 1/2 cốc, đầu rễ chạm nước tránh bị ngập kín rễ
  Trong quấ trình chơi trong nhà lâu dài cây bị oẻn ra do thiếu không khí trao đổi thường xuyên, nên chuyển cây ra vị trí nhiều không khí để cây vươn thẳng khỏe.
  Thay nước khi cạn và cốc bẩn: thường 2 tuần / 1 lần khi thay nhớ rửa sạch bình và nhỏ 1 - 2 giọt dung dịch dưỡng chất giúp cây phát triển khỏe và thêm lá mới liên tục.
Cây thanh lộc
Cây dễ chơi phát triển mầm ngọn thường xuyên
Mực nước để 1/2 cốc, đầu rễ chạm nước tránh bị ngập kín rễ
Trong quá trình chơi cây tạo rễ mới liên tục giúp cây phát triển lâu dài và khỏe
  Thay nước khi cạn và cốc bẩn: thường 2 tuần / 1 lần khi thay nhớ rửa sạch bình và nhỏ 1 - 2 giọt dung dịch dưỡng chất giúp cây phát triển khỏe và thêm lá mới liên tục.
Vạn liên thanh ốp tường
  Cây trồng đất dễ chơi, ưa khô bộ gốc, tránh độ ẩm quá cao cây dễ bị úng thối

1 tuần tưới nước 2-3 lần. mỗi lần 300 - 500 ml nước. tùy độ ẩm.
Cây kim ngân trồng đất
Cay kim ngan mini, cây kim ngân để bàn, cây kim ngân phong thủy, cây kim ngân hợp tuổi tuất
  Cây trồng đất dễ chơi, ưa khô bộ gốc, tránh độ ẩm quá cao cây dễ bị úng thối

1 tuần tưới nước 2-3 lần. mỗi lần 200 - 300 ml nước. tùy độ ẩm.
Thiết mộc lan ghép 5
  Cây trồng đất dễ chơi, ưa khô bộ gốc, tránh độ ẩm quá cao cây dễ bị úng thối

1 tuần tưới nước 2-3 lần. mỗi lần 500 - 700 ml nước. tùy độ ẩm. tưới quanh bộ dễ để các thân được tưới đều

Cây Ngọc Ngân
Cay ngoc ngan, cây ngọc ngân, cây ngọc ngân thủy sinh, cây ngọc ngân mini, cây ngọc ngân hợp tuổi

Cây dễ chơi để mức nước 1/2 bình không ngập kín rễ ( Bộ rễ cần thoáng để trao đổi không khí tránh bị ngập kín rễ ngạt dễ thối hỏng).
 Cây để trong nhà lâu bị yếu lá trắng - nên để không khí trao đổi thường xuyên với môi trường đặt cây bằng cách: Mở cửa phòng hoặc chuyển ra vị trí có nhiều không khí tránh để trong phòng điều hòa thời gian 24/7 cây sẽ khỏe hơn
 Khi cây bị trắng lá nhiều chuyển vị trí thoáng cây sẽ hồi phục lá khỏe lên và chuyển lại vào vị trí cũ 1 thời gian lại thay đổi cho cây được hồi phục và luôn đẹp

Thay nước khi thấy nước đục bẩn và cạn.khoảng 2 tuần / 1 lần khi thay nhớ rửa sạch bình và thêm 1 đến 2 giọt dưỡng chất cho cây phát triển tốt và lên mầm mới liên tục.
Cây Phú Quý
 Cây Phú Quý thân xốp chơi cây thủy sinh và cây đất đều khó chơi
 Môi trường ẩm thấp, không khí ô nhiễm cây dễ úng thối và nẫu hỏng
 Mức nước chỉ để 1/3 cốc thủy tinh đủ để chứa đầu dễ cây chạm hút nước nhẹ nhàng.
  Thay nước khi bẩn, cạn trung bình 2 tuần /  1 lần, khi thay nhớ rửa sạch cốc, mỗi lần thẻm 1 -2 giọt dưỡng chất giúp cây phát triển lá mầm mới và khỏe
Cây Vạn Liên Thanh
cay van lien thanh, cây vạn liên thanh mini, cây trầu bà, cây vạn liên thanh thủy sinh, vạn liên thanh lá đốm

 Cây khó tính không chịu được môi trường ẩm thấp, không khí bẩn. Cây dễ thối hỏng
 Mực nước để 1/2 cốc đủ để rễ chạm hút nước
  Thay nước khi cạn và cốc bẩn: thường 2 tuần / 1 lần khi thay nhớ rửa sạch bình và nhỏ 1 - 2 giọt dung dịch dưỡng chất giúp cây phát triển khỏe và thêm lá mới liên tục. 
Cây kim tiền
cay kim tien, cây kim tiền, cây kim phát tài, cây thủy sinh kim tiền, cây kim tiền mini, tìm mua cây kim tiền
  Cây khó tính không chịu được môi trường ẩm thấp, không khí bẩn. Cây dễ bị thối hỏng
  Mực nước để 1/3 cốc, rễ chạm nhẹ hơi nước tạo ẩm cho cây.
  Thay nước khi cạn và cốc bẩn: thường 2 tuần / 1 lần khi thay nhớ rửa sạch bình và nhỏ 1 - 2 giọt dung dịch dưỡng chất giúp cây phát triển khỏe và thêm lá mới liên tục.
Cây vạn lộc
cay vạn loc, cây vạn lộc, cây vạn lộc thủy sinh, cây vạn lộc mini để bàn, cây hợp mệnh hỏa
 Cây dễ tính bộ rẽ khỏe, cây có màu sắc hồng đỏ pha xanh, cây sống trong môi trường điều hòa
 Mực nước để 1/3 cốc, đầu rễ chạm nước vừa đủ
 Thi thoảng đổi vị trí ra khu vực nhiều ánh sáng để cây giữ được màu sắc đỏ đẹp.
  Thay nước khi cạn và cốc bẩn: thường 2 tuần / 1 lần khi thay nhớ rửa sạch bình và nhỏ 1 - 2 giọt dung dịch dưỡng chất giúp cây phát triển khỏe và thêm lá mới liên tục.
Cây Thịnh Vượng
 Cây dễ tính bộ rẽ khỏe, cây có màu sắc hồng đỏ pha xanh, cây sống trong môi trường điều hòa
 Mực nước để 1/3 cốc, đầu rễ chạm nước vừa đủ
 Thi thoảng đổi vị trí ra khu vực nhiều ánh sáng để cây giữ được màu sắc đỏ đẹp.
  Thay nước khi cạn và cốc bẩn: thường 2 tuần / 1 lần khi thay nhớ rửa sạch bình và nhỏ 1 - 2 giọt dung dịch dưỡng chất giúp cây phát triển khỏe và thêm lá mới liên tục.
Cây trầu bà lá đỏ
cay trau ba de vuong, cây trầu bà lá đỏ, cây trầu bà đế vương, cây trầu bà đês vương thủy sinh, cây trầu bà mini
  Cây dễ chơi lá ngọn phát triển thường xuyên
  Mực nước để 1/2 cốc, đầu rễ chạm nước tránh bị ngập kín rễ
  Trong quấ trình chơi trong nhà lâu dài cây bị oẻn ra do thiếu không khí trao đổi thường xuyên, nên chuyển cây ra vị trí nhiều không khí để cây vươn thẳng khỏe.
  Thay nước khi cạn và cốc bẩn: thường 2 tuần / 1 lần khi thay nhớ rửa sạch bình và nhỏ 1 - 2 giọt dung dịch dưỡng chất giúp cây phát triển khỏe và thêm lá mới liên tục.
Cây thanh lộc
 Cây dễ chơi phát triển mầm ngọn thường xuyên
 Mực nước để 1/2 cốc, đầu rễ chạm nước tránh bị ngập kín rễ
 Trong quá trình chơi cây tạo rễ mới liên tục giúp cây phát triển lâu dài và khỏe
  Thay nước khi cạn và cốc bẩn: thường 2 tuần / 1 lần khi thay nhớ rửa sạch bình và nhỏ 1 - 2 giọt dung dịch dưỡng chất giúp cây phát triển khỏe và thêm lá mới liên tục.
Vạn liên thanh ốp tường
  Cây trồng đất dễ chơi, ưa khô bộ gốc, tránh độ ẩm quá cao cây dễ bị úng thối
 1 tuần tưới nước 2-3 lần. mỗi lần 300 - 500 ml nước. tùy độ ẩm.
Cây kim ngân trồng đất
Cay kim ngan mini, cây kim ngân để bàn, cây kim ngân phong thủy, cây kim ngân hợp tuổi tuất
  Cây trồng đất dễ chơi, ưa khô bộ gốc, tránh độ ẩm quá cao cây dễ bị úng thối
 1 tuần tưới nước 2-3 lần. mỗi lần 200 - 300 ml nước. tùy độ ẩm.
Thiết mộc lan ghép 5
  Cây trồng đất dễ chơi, ưa khô bộ gốc, tránh độ ẩm quá cao cây dễ bị úng thối
 1 tuần tưới nước 2-3 lần. mỗi lần 500 - 700 ml nước. tùy độ ẩm. tưới quanh bộ dễ để các thân được tưới đềuSINH THÁI KINH BẮC
Địa chỉ: Số 134 Mai Anh Tuấn
Đống Đa - Hà Nội
Email: 
info@sinhthaikinhbac.com
Phone: 
0989 137 269
Chính sách bảo mật thông tin Chính sách vận chuyển Chính sách đổi trả Chính sách bảo hành

SINH THÁI KINH BẮC
Địa chỉ: Số 134 Mai Anh Tuấn
Đống Đa - Hà Nội
Email: 
info@sinhthaikinhbac.com
Phone: 
0989 137 269

28 Tháng Hai 2024       Đăng Nhập 
Copyright by Kinh Bac Ecological | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin